z budki telefonicznej

 Aby zadzwonić z budki telefonicznej:

1. Wybierz bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00 lub 800 90 99 00.

UWAGA - Aby uzyskać połączenie, nie musisz używać standardowej karty telefonicznej - wystarczy karta telegrosik.

2. Wybierz numer karty (PIN).

3. Wybierz numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić i naciśnij klawisz z kratką (#)

np. do Niemiec 00 49 ... ... ... #,
np. do Warszawy 0 22 ... .. .. #,
np. do abonenta Plus GSM 0 601... ... ... #

4. Usłyszysz, ile minut możesz rozmawiać i uzyskasz połączenie.

 

Praktyczna rada:
Nie musisz używać karty telefonicznej tp aby nawiązać połączenie z telegrosikiem.
Po prostu podnieś słuchawkę i wybierz numer 800 90 19 00.

Pamiętaj również, aby nie wkładać karty telegrosik do automatu telefonicznego.