O nas

Operatorem usługi telegrosik jest Galena Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000133373, NIP: 631-22-83-637, kapitał zakładowy: 315 000 zł

adres korespondencyjny:
Galena Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2
44-100 Gliwice

info@telegrosik.pl