FAQ

Jak mogę sprawdzić, czy telefon, z którego chcę zadzwonić, ma wybieranie tonowe?

W przypadku domowego telefonu stacjonarnego wystarczy po podniesieniu słuchawki nacisnąć jakikolwiek przycisk z cyfrą. Jeśli po naciśnięciu słychać krótki sygnał (“piknięcie”), to wybieranie tonowe jest aktywne. Jeśli słychać “terkotanie”, oznacza to, że telefon ustawiony jest na wybieranie impulsowe.

Wybieranie tonowe jest zawsze aktywne w automatach telefonicznych (budkach) i telefonach komórkowych.

Jak ustawić wybieranie tonowe w moim telefonie?

Wystarczy znaleźć na obudowie lub słuchawce swego aparatu przełącznik TONE – PULSE i przestawić go w pozycję TONE. Jeśli nie jest to możliwe, każdorazowo po połączeniu z numerem dostępowym telegrosika należy nacisnąć gwiazdkę i po jej naciśnięciu wybrać numer karty.

Czy istnieje możliwość połączenia posiadanych środków z kart telegrosik?

Najprostszym sposobem łączenia kart jest uruchomienie konta Telegrosik. W ramach konta łączenie środków z kart odbywa się automatycznie.

Jeżeli nie ma możliwości założenia konta telegrosik (np. przy dzwonieniu z budki telefonicznej), karty można połączyć, za pośrednictwem naszej Infolinii - numer tel. 801 881 900 lub 32 270 48 89.

Czy, aby korzystać z Telegrosika, muszę zmieniać swojego operatora?

Nie, zmiana operatora nie jest potrzebna.

Czy za korzystanie z Telegrosika trzeba opłacać dodatkowy abonament?

Nie. Wystarczy kupić kartę Telegrosik i z niej korzystać.

Czy na moim rachunku pojawią się jakiekolwiek inne opłaty?

Nie.
Za połączenie z telegrosikiem przez bezpłatny numer dostępowy cała opłata zostanie pobrana tylko i wyłącznie z karty Telegrosik.
Jednak w przypadku łączenia się z telegrosikiem przez lokalny numer dostępowy, rachunek zostanie obciążony opłatą jak za połączenie lokalne.

Czy dzwoniąc ze strefy posiadającej lokalny numer dostępowy, mogę korzystać z bezpłatnego numeru dostępowego?

Oczywiście tak. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów 800 90 19 00 lub 800 90 99 00. Połączenia są wówczas tańsze niż w przypadku korzystania z lokalnego numeru dostępowego.

Czy mogę zrezygnować z usług mojego operatora i dzwonić tylko przez Telegrosik?

Nie można rezygnować z usług dotychczasowego operatora (np.: Orange - dawna Telekomunikacja Polska, Netia i inni).
Aby korzystać z usług taniego dzwonienia przez Telegrosik, należy opłacać abonament u dotychczasowego operatora a tanie połączenia można wykonywać przy użyciu karty telegrosik.

Czy dzwoniąc z budki telefonicznej, potrzebuję karty telefonicznej?

Nie.
Karta telefoniczna nie jest potrzebna.
Do korzystania z budki (automatu telefonicznego) wystarczy sama karta Telegrosik.

Czy dzwoniąc z budki, mam włożyć do aparatu zamiast karty chipowej kartę Telegrosik?

Absolutnie nie.
Karty telegrosik NIE NALEŻY wkładać do automatu telefonicznego (budki).

Jak dzwonić z budki telefonicznej, korzystając z Telegrosika?

Wystarczy podnieść słuchawkę i bez wkładania jakiejkolwiek karty wybrać na klawiaturze bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00 lub 800 90 99 00 . Gdy nastąpi połączenie, należy wpisać numer PIN karty oraz numer abonenta, pod który chcemy zadzwonić i zakończyć klawiszem z kratką (#). Po naciśnięciu ostatniego klawisza następuje połączenie.

Czy dzwoniąc przez Telegrosik będę obciążony jakąś dodatkową opłatą, pobraną z karty telegrosik?

Nie.
Ceny połączeń są takie same jak w przypadku dzwonienia z telefonów stacjonarnych.

Czy dzwoniąc z telefonu komórkowego, muszę zmieniać operatora by korzystać z Telegrosika?

Nie - wystarczy kupić kartę Telegrosik i zacząć z niej korzystać.

Jak dzwonić przez Telegrosik z telefonu komórkowego?

To proste. Wystarczy wybrać numer dostępowy 22 330 19 00 (płatny wg taryfy Twojego operatora - jak za połączenie z numerem stacjonarnym), następnie wybrać numer PIN karty i numer telefonu zagranicznego, pod który chcemy się dodzwonić. Następnie należy przycisnąć na klawiaturze telefonu kratkę (#). więcej

Czy z telefonu komórkowego mogę dzwonić przez bezpłatny numer dostępowy typu 800?

Dzwonienie z telefonu komórkowego na numer dostępowy typu 800 zwykle jest niemożliwe, ponieważ większość operatorów sieci komórkowych blokuje bezpłatne numery typu 800. Aby połączyć się z telegrosikiem z telefonu komórkowego, należy wybrać numer dostępowy 22 330 19 00 (numer płatny - taryfikowany jak standardowe połączenie z telefonem stacjonarnym. Wysokość opłaty zależy od taryfy Twojego operatora telefonii komórkowej).

Dzwonię z telefonu komórkowego przez Telegrosik - jakie są koszty rozmowy?

Całkowity koszt połączenia międzynarodowego składa się z:

1. Kosztu połączenia z numerem dostępowym 22 330 19 00.
Jest to numer płatny - taryfikowany jak standardowe połączenie z telefonem stacjonarnym. Wysokość opłaty zależy od taryfy Twojego operatora telefonii komórkowej i jest naliczana przez cały czas trwania połączenia.

2. Kosztu połączenia międzynarodowego. Jest on pobierany z karty telegrosik zgodnie z cennikiem.

 

Czy mogę się połączyć z telefonem komórkowym (np.: Orange, Plus; T-Mobile, Play, itp.) polskiego operatora, który znajduje się za granicą ?

Tak - można się połączyć dzwoniąc z telefonu stacjonarnego lub automatu telefonicznego (budki). Należy jednak pamiętać, że przy takim połączeniu odbiorca rozmowy może zostać obciążony kosztem roamingu.
Koszt połączenia przez telegrosik za połączenie z polskiem operatorem komórkowym pozostaje bez zmian i wynosi 0,79zł/min.

Czy z karty Telegrosik można korzystać, dzwoniąc do Polski z innego kraju ?

Nie - przy użyciu karty telegrosik można dzwonić tylko z terytorium Polski.

Co oznacza symbol plusa „+” przed zagranicznym numerem telefonu?

Symbol plusa „+” zastępuje zapis konieczności wybrania dwóch zer „0” przed docelowym numerem telefonu. Przykładowo, gdy mamy numer + 49 123 456 789, należy wybrać go w następujący sposób 00 49 123 456 789.

Czy można połączyć się z budką telefoniczną w innym kraju?

Tak. W większości przypadków można połączyć się z zagraniczną budką telefoniczną, o ile operator zagraniczny nie zastrzegł sobie odbierania połączeń przychodzących. Opłata za takie połączenie jest taryfikowana jak za połączenie z telefonem stacjonarnym do danego kraju.

Czy można połączyć się z numerami alarmowymi i specjalnymi – np.: policja, biuro numerów?

Usługa Telegrosik nie realizuje połączeń:

  • na numery alarmowe m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej,
  • na numery skrócone 9xxx,
  • do sieci inteligentnych 800xxx,
  • do usług o podwyższonej opłacie 300xxx, 400xxx, 700xxx,
  • do sieci satelitarnych.

Z telefonu domowego nie mogę połączyć się z numerem dostępowym 800 90 19 00. W słuchawce słyszę sygnał zajętości.

W takim przypadku należy wybrać drugi numer dostępowy 800 90 99 00.
Jeżeli problem się powtórzy, to prosimy o zgłoszenie tego faktu na Infolinię, dzwoniąc pod numer 801 881 900.

Z budki telefonicznej nie mogę połączyć się z numerem dostępowym 800 90 19 00.

W takim przypadku należy wybrać drugi numer dostępowy 800 90 99 00.
Jeżeli problem się powtórzy, to prosimy o zgłoszenie tego faktu na Infolinię, dzwoniąc pod numer 801 881 900.

Jak długo jest ważna karta Telegrosik?

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje kart Telegrosik:

- karty telegrosik (bezterminowe), czyli bez czasowo ograniczonego terminu ważności,

- karty telegrosik z terminem ważności. W takim przypadku termin ważności jest podany (nadrukowany) na karcie telegrosik.

Jak taryfikowane są rozmowy w Telegrosiku?

Opłaty są naliczane co 15 sekund jako ¼ stawki minutowej i to dopiero od momentu uzyskania połączenia z numerem, pod który dzwonimy.

Czy opłaty za połączenia międzymiastowe i międzynarodowe wykonywane przez Telegrosik będą na moim rachunku?

Nie - opłaty te nie znajdą się na rachunku telefonicznym. Cała opłata za połączenia wykonywane z Telegrosikiem pobrana zostanie tylko i wyłącznie z karty Telegrosik.

Czy na moim rachunku pojawią się jakiekolwiek inne opłaty?

Przy połączeniach przez bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00 lub 800 90 99 00 na rachunku telefonicznym nie pojawią się żadne opłaty. Łączenie przez ten numer jest zawsze bezpłatne. Jednak w przypadku łączenia przez lokalny numer dostępowy, rachunek zostanie obciążony opłatą jak za połączenie stacjonarne.

Co to jest numer dostępowy?

Numer dostępowy to numer telefonu, z którym należy się połączyć, aby skorzystać z usług tanich połączeń karty telegrosik.

Czy dzwoniąc ze strefy posiadającej lokalny numer dostępowy mogę korzystać z bezpłatnego numeru dostępowego?

Oczywiście tak - zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów 800 90 19 00 lub 800 90 99 00. Połączenia są wówczas tańsze niż w przypadku korzystania z lokalnego numeru dostępowego.

Czy podawane ceny za połączenia w Telegrosiku są zależne od pory dnia?

Nie - ceny połączeń wykonywanych przez Telegrosik są takie same przez całą dobę.

Czy podawane ceny są takie same dla każdego nominału kart Telegrosik?

Tak.

Czy dzwoniąc przez Telegrosik muszę wykorzystać całą kartę za jednym razem?

Nie. Z karty Telegrosik można korzystać wielokrotnie, a środki, których nie wykorzysta się podczas jednej rozmowy, są nadal przypisane do numeru karty i można wykorzystać je w czasie późniejszym.

W jaki sposób można sprawdzić aktualny stan karty?

Po wybraniu numeru dostępowego, a następnie po wprowadzeniu kodu PIN, pojawi się komunikat, o aktualnym stanie karty (ilości środków na karcie).

Co to jest konto Telegrosik?

Konto Telegrosik jest indywidualnym kontem użytkownika, które można utworzyć z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Posiadając konto Telegrosik, można dzwonić znacznie wygodniej i szybciej, gdyż nie trzeba już wprowadzać numeru karty przy każdym połączeniu.
Dzwonimy również jeszcze oszczędniej, gdyż nasze karty sumują się w ramach konta, przez co wykorzystujemy każdy grosik z kart.

Czy założenie i korzystanie z konta Telegrosik będzie mnie coś kosztowało?

Nie. Założenie i użytkowanie konta Telegrosik jest bezpłatne.

Jak mogę założyć konto Telegrosik?

Aby założyć konto Telegrosik, wystarczy połączyć się z bezpłatnym numerem 800 90 19 19 lub 800 80 19 19 z telefonu stacjonarnego (lub 22 321 22 19 z telefonu komórkowego).

Jak doładowywać konto Telegrosik?

Po połączeniu się z Telegrosikiem poprzez numer dostępowy należy wpisać numer PIN karty. Kwota z karty (10 zł, 20 zł, 50+5 zł) zasili Twoje konto Telegrosik. Łącząc się ponownie z telegrosikiem, doładowaną kwotę z karty będzie można wykorzystać na kolejne rozmowy.

Jak dzwonić, gdy posiadam już konto Telegrosik?

Gdy konto Telegrosik jest zasilone, wystarczy wybrać numer dostępowy do usługi Telegrosik, a następnie numer docelowy. Nie trzeba już wprowadzać numeru karty.

Nie mogę znaleźć tutaj odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat karty Telegrosik?

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące usługi Telegrosik można uzyskać w Telefonicznym Biurze Obsługi Klienta pod numerami: 801 881 900 lub 32 270 48 89.