Formularz zwrotu

Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania Kodu Dostępowego (Numeru PIN) Karty Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Warunkiem zwrotu zapłaty jest niewykorzystanie w całości ani też w części Kodu Dostępowego (numer PIN) Karty Telegrosik. 
Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługobiorcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego dokonano zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Spółki bądź na adres e-mail Spółki: sklep.reklamacje@telegrosik.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Telegrosik

UWAGA: możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie zakupionych kart telegrosik oraz doładowań telegrosik dokonanych poprzez stronę internetową www.telegrosik.pl