Formularz zwrotu

Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania Kodu Dostępowego (Numeru PIN) Karty Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługobiorcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z których dokonano zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Spółki bądź na adres e-mail Spółki: sklep.reklamacje@telegrosik.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Telegrosik

UWAGA: możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie zakupionych kart telegrosik oraz doładowań telegrosik dokonanych poprzez stronę internetową www.telegrosik.pl