Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://telegrosik.pl

Informujemy, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Administratorem Serwisu jest Galena Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice. Administrator wdrożył w Serwisie politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail info@telegrosik.pl

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Galena Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, KRS:0000133373, NIP:631-22-83-637, kapitał zakładowy: 315000 zł.
2. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem https://telegrosik.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu internetowego.
4. Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie Serwisu internetowego.
§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy zamówienia dostępnych w Serwisie internetowym.
2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie kodu dostępowego karty telegrosik lub doładowania karty telegrosik zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) – są to dane niezbędne do przesłania informacji o złożonym zamówieniu oraz realizacji zamówienia.
4. Przy składaniu zamówienia złożonego przez osoby prawne wraz z opcją wystawienia faktury VAT prosimy o podanie: imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji; numeru NIP; adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz adresu e-mail niezbędnego do przesłania informacji o złożonym zamówieniu oraz realizacji zamówienia.
5. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności PayU SA (operator serwisu payu.pl.) zostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożnością świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
• KEI.PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
§ 3
Logi serwera
1. Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
2. System informatyczny, z którego korzysta Serwis internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik, łącząc się z Serwisem internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis internetowy i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji i zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu internetowego.
3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią one jedynie materiał do analizy statystycznej oraz korygowania błędów systemowych.
§ 4
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego.
2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacja jak to zrobić, znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety w przypadku zablokowania plików Cookiem, pochodzących z Serwisu internetowego nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
3. Administrator informuje, że po zakończeniu odwiedzin w Serwisie internetowym pliki cookies, zapisane przez Administratora, mogą być przez Użytkownika usunięte. Użytkownik, może to zrobić, korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach przeglądarki internetowej. Informacja jak to zrobić, znajduje się plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
4. Administrator informuje, że wykorzystuje cookies zewnętrzne:
• Google Analytics (cookies) w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis internetowy źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Serwisu,
• Google AdWords (cookies) w celu umożliwienia przez Serwis internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi o których mowa § 2 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.

§ 5
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu, zarządzania reklamami Adwords i prowadzenia działań remarketingowych.

§ 6
Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Serwisu
Administrator starannie weryfikuje zamieszczane w Serwisie internetowym linki do innych stron internetowych, jednakże nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.
§ 7
Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
§ 8
Zmiana polityki prywatności
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności i plików cookies, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu internetowego
2. Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2018.